• Giới Thiệu

    Hưởng ứng lời kêu gọi nộp đề xuất cho vòng 9 của Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (QTC) và thực hiện cam kết nêu ra trong đề xuất vòng 8, Cơ chế Điều phối Quốc gia (CCM) Việt Nam đã quyết định đệ trình lên Quỹ Toàn cầu đề xuất dự án HIV/AIDS gồm 2 cấu phần: cấu phần do các tổ chức chính phủ thực hiện và cấu phần do các tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam -VUSTA) đã được CCM Việt Nam chấp nhận là cơ quan đại diện cho các tổ chức xã hội Việt Nam tham gia xây dựng đề xuất trình Quỹ Toàn cầu và là cơ quan tiếp nhận chính khi đề xuất của Việt Nam được QTC chấp thuận tài trợ.

  • Mục tiêu

    Mục tiêu tổng quát Giảm lây nhiễm HIV, giảm tỷ lệ chết do HIV và nâng cao chất lượng sống của người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV tại địa bàn dự án thông qua nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

  • Đối tượng hưởng lợi

    Người sống chung với HIV/AIDS và thành viên trong gia đình họ.
    Người có hành vi nguy cơ cao hoặc người dễ bị tổn thương bao gồm: người sử dụng ma túy, phụ nữ hành nghề mại dâm, người có quan hệ tình dục đồng tính nam, bạn tình âm tính của NCH và người sử dụng ma tuý.

Dự án Quỹ Toàn Cầu phòng, chống HIV/AIDS
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Địa chỉ

193 C3 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

04. 3974 9552

04.3974 9353

qrcode

Nhắn tin cho chúng tôi