• CÁC TỔ CHỨC THAM GIA

  • Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
  • Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)
  • Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE)
  • Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)  
 • Giới Thiệu

  Năm 2009, VUSTA được lựa chọn là đơn vị đại diện cho các TCXH của Việt Nam tham gia vào xây dựng dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam. Đề xuất đã được QTC chấp thuận và VUSTA tham gia thực hiện dự án từ năm 2011 cho đến nay với tư cách là SR của Bộ Y tế.

 • Mục tiêu

  Mục tiêu tổng quátTăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng  trong thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong việc giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.   

Dự án Quỹ Toàn Cầu phòng, chống HIV/AIDS
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Địa chỉ

193 C3 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

04. 3974 9552

04.3974 9353

qrcode

Nhắn tin cho chúng tôi